تجهیزات آزمایشگاه بتن

“تجهیزات آزمایشگاه بتن در یک نگاه”

 

تجهیزات بتن تازه:

تجهیزات بتن سخت شده:

+ جک بتن شکن ساده با نمایشگر دیجیتال

+ جک بتن شکن دیجیتال اتوماتیک

 

+ جک خمشی تیر بتنی

 

+ دستگاه تست ذوب و یخبندان

 

+ دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن

+ دستگاه کر گیری (مغزه‌ گيري) برقي

 

+ كپينگ نمونه بتن استوانه‌اي

 

+ برش مقاطع بتن و سنگ

+ میز ویبره

+ حوضچه نگهداری بتن

+ دیتالاگر

آزمایشات غیر مخرب بتن (NDT)

تجهیزات آزمایشگاه بتن