الک آزمایشگاهی و دانه بندی خاک

/ / مقالات آموزشی

بررسی دانه بندی خاک و الک آزمایشگاهی

 بزرگی دانه های خاک اهمیت ویژه ای دارد.

آزمایش الک را می توان بر روی تمام مواد آلی و غیر آلی دانه ای شامل ماسه ، تکه سنگ های خرد شده ،رس ، گرانیت ، فلدسپار،  زغال سنگ، بسیاری مواد گرده ای و حتی دانه های غلات نیز استفاده کرد.

دانه بندی خاک عبارتند از تعیین درصد وزنی دانه ها با حدود و اندازه های مختلف که خاک مورد نظر را تشکیل می دهد.

دانه بندی خاک های درشت دانه با روش الک کردن توسط الک های آزمایشگاهی استاندارد با مش های معین تعیین می شود.

برای آزمایش دانه بندی خاک،  ابتدا خاک را از تعدادی الک با مش های متفاوت عبور می دهند و  خاک باقی مانده بر روی هر الک را وزن نموده و بعد از آن درصد وزنی خاک رد شده از الک ها محاسبه می گردد.

دانه بندی خاک یک نوع دسته بندی توزیع بزرگی دانه های خاک است.خاک های درشت دانه مانند شن و ماسه می توانند خوب دانه بندی شده یا بد دانه بندی شده باشند. بد دانه بندی شده را می توان به دو گروه یکنواخت دانه بندی شده و دانه بندی دارای شکاف تقسیم کرد. خاک های ریز دانه مانند لای و رس را بر اساس حدود اتربرگشان گروه بندی می کنند.

 

  • خاک خوب دانه بندی شده:

یک خاک خوب دانه بندی شده، خاکی است که محدوده وسیعی از اندازه ها را در بر داشته باشد و تقریبا از هر اندازه دانه ای میان الک شماره 4 تا الک شماره 200 در آن یافت شود.

 

  • خاک بد دانه بندی شده:

خاک بد دانه بندی شده، خاکی است که نتوان در آن تمام اندازه دانه ها میان الک شماره 4 تا الک شماره 200 را پیدا کرد.خاک های بد دانه بندی شده معمولا یا به صورت یکنواخت دانه بندی شده اند و یا شکافی در منحنی دانه بندی آنها وجود دارد.

 

  • خاک یکنواخت دانه بندی شده:

خاکی است که پس از آزمایش الک بیشتر دانه ها اندازه ای یکسان دارند.مانند خاکی که در آن فقط ماسه با اندازه الک شماره 20 پیدا شود.

 

  • خاک با دانه بندی دارای شکاف:

خاکی است که پس از آزمایش الک ، یکسری اندازه از دانه ها را زیادی دارد یا اصلا ندارد (کمبود دارد) یا خاکی است که حداقل یک اندازه دانه را نداشته باشد، مثلا خاکی که همه اندازه ها به جز ماسه اندازه 10 را داشته باشد،دانه بندی اش دارای شکاف است.

*** برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید ***

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.