آموزش

دوره آموزشی مکانیک خاک و مهندسی مکانیک خاک

 همراه با صدور گواهی شرکت در دوره

ردیف

عنوان دوره

ساعت یا روز آموزشی

مبلغ (ریال)

تعداد

1

تئوری آزمایشات مکانیک خاک و مهندسی خاک (مرتبط با گزارشات مطالعات
مکانیک خاک و ژئوتکنیک)

4 ساعت (نصف روز)

25/000/000

تا 10 نفر

2

تئوری فشرده و انجام عملی آزمایشات پایه مکانیک خاک (دانه بندی با الک هیدرومتری حدود اتربرگ تراکم CBR)

یکروز آموزشی (حداقل 8 ساعت نظری و آزمایشگاهی تا گزارش نهایی و تحلیل نتایج)

35/000/000

تا 10 نفر

3

تئوری اساسی و انجام عملی تمامی فازهای آزمایشات مهندسی خاک (برش مستقیم کوچک و بزرگ UU و CD تک محوری سه محوری UU و CU و CD تحکیم نفوذپذیری بار افتان و بار ثابت)

سه روز آموزشی (حداقل 24 ساعت نظری ، عملیاتی و آزمایشگاهی تا گزارش نهایی و تفسیر نتایج)

75/000/000

تا 10 نفر

مدرسین این دوره کارشناس و کارشناسان ارشد بتن و زئوتکنیک دارای پیشینه فعالیت بیش از دو دهه در آزمایشگاههای فنی مکانیک خاک و بتن مربوط به وزارت راه، دانشگاهها،ادارات استاندارد ، پروژه های عمرانی و مسابقات بتن همچنین دارای تالیفات ارزشمندی دراین زمینه می باشند که با کوله باری از تجربه، اندوخته هایشان را دراختیار متقاضیان قرار خواهند داد.

رزومه مدرس:

 • کارشناس ارشد ژئوتکنیک
 • دارای 27 سال سابقه در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی
 • مولف کتاب مرجع: راهنمای جامع و کاربردی آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی خاک و ژئوتکنیک (حاوی 5000 نکته فنی و کارشناسی در آزمایشات)

به نکات زیر درباره دوره توجه فرمایید:

 • در صورت افزایش تعداد 25 درصد به هزینه ها اضافه می شود.
 • محل آموزش و دستگاههای مورد نیاز بر عهده کار آموز می باشد. در صورت در اختیار گذاردن این امکانات هزینه جداگانه منظور می گردد.
 • گواهی شرکت در این دوره توسط شرکت دانش بنیان بهرادسازان صادر می شود.
 • بابت هماهنگی بیشتر با شماره 09393242019 خانم مهندس مهبودی تماس بگیرید.

سرفصل های آزمایشات كنترل كیفی پروژه های عمرانی

الف- كاوشهای صحرایی و عملیات حفاری

 • تعیین و انتخاب مهندسی تعداد و عمق گمانه ها به همراه انطباق مبحث هفتم با نكات فنی و اجرایی
 • صدور دستوركار آزمایشات و عملیات صحرایی با توجه به خصوصیات فنی پروژه.
 • نكات فنی – كارشناسی آزمایشات متداول صحرایی شامل: نمونه گیری مهندسی+ SPT + CPT + آزمایشات درون چاهی Down Hole + پرسیومتری (فشارسنجی) + بارگذاری صفحه ای روی خاك و سنگ نرم+ لوفران(نفوذپذیری مصالح آبرفتی)+ لوژن(نفوذپذیری درزه های سنگی)+ برش پره ای صحرایی+ برش برجا+ آزمایش مقاومت الكتریكی … به همراه تفسیر و تحلیل نتایج آزمایشات و گزارش.
 • نحوه ی انجام استاندارد آزمایشات صحرایی فوق الاشاره.
 • صفر تا صد مقوله مطالعات مسیر، محوطه سازی و زیرسازی راه در خانواده آزمایش CBR به همراه كلیه مفاد آزمایشات شامل: نمونه گیری مهندسی+ انتخاب استاندارد مربوطه+ نكات فنی آزمایشات مرتبط+ تفسیر و تحلیل نتایج آزمایشات و گزارشات.

ب- آزمایشات مكانیك خاك

 • صدور دستوركار مهندسی با توجه به نتایج آزمایشات و گزارشات كاوشهای صحرایی و تامین الزامات آیین نامه ای مورد نیاز پروژه.
 • تفسیر كامل و فنی استاندارد آزمایشات: درصد رطوبت+ دانه بندی+ هیدرومتری معمولی و مضاعف (ارزیابی پتانسیل واگرایی خاكهای رس فرسایش پذیر)+ حدود اتربرگ (حد روانی، حد خمیری و حد انقباض)+ تراكم+ وزن مخصوص صحرایی (چاله دانسیته) و …. به همراه تحلیل نتایج و انطباق با پروفیل گمانه های حفاری شده.

ج- آزمایشات مهندسی خاك

 • صدور دستوركار مهندسی با توجه به نتایج آزمایشات و گزارشات كاوشهای صحرایی و تامین الزامات مورد نیاز پروژه با توجه به مباحث آیین نامه و توانایی تجهیزات آزمایشگاهی.
 • تفسیر كاربردی استاندارد آزمایشات: طبقه بندی خاك+ برش مستقیم كوچك و بزرگ به روشهای UU و CD + تكمحوری+ سه محوری به روشهای UU و CD و CU + تحكیم و تحكیم مضاعف (ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاك)+ تورم+ نفوذپذیری به روشهای بار افتان و بار ثابت+ سوراخ سوزنی (Pin Hole) (ارزیابی واگرایی خاكهای رس فرسایش پذیر) + سه محوری سیكلی (برآورد مدول برجهندگی خاك و تحلیل روانگرایی خاكهای دانه ای) +… به همراه تحلیل نتایج و انطباق با پروفیل گمانه های حفاری شده و سایر نتایج آزمایشات مكانیك خاك.
 • استاندارد آزمایشات مهندسی مكانیك سنگ: مقاومت فشاری+ بار نقطه ای+ برش مستقیم+ سه محوری در محل درزه+ انواع وزن مخصوص و …
 • آشنایی با آزمایشات شیمیایی آب و خاك محل پروژه جهت تعیین نوع سیمان مصرفی در بتن.
 • تفسیر كامل و جامع نتایج آزمایشات آزمایشگاهی به همراه انطباق با مندرجات استاندارد و مشخصات فنی و مهندسی پروژه.
 • نحوه ی انجام استاندارد و اصول مهندسی كلیه آزمایشات آزمایشگاهی مكانیك خاك و مهندسی خاك.

د- آشنایی جامع با پارامترها و مشخصات فنی یك گزارش كامل و مهندسی مكانیك خاك و ژئوتكنیك

 • مطالب مورد نیاز با رعایت بخشنامه های سازمان نظام مهندسی ساختمان، مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مراجع ذیربط، در خصوص تهیه گزارشات مطالعات مكانیك خاك و ژئوتكنیك.
 • مدون كردن و یكپارچگی فعالیت های ژئوتكنیكی در راستای وحدت رویه گزارشات.
 • تهیه بانك اطلاعاتی موثق گزارشات ژئوتكنیك.
 • تعریف تیپ های انواع گزارشات مطالعات مكانیك خاك و ژئوتكنیك با عنایت به نوع نیازها.
 • ارائه شابلون گزارشات در خصوص مضامین گزارش و پرهیز از تكرار مشابهات.
 • تعریف موارد الزامی در قسمت های متون گزارش شامل: زمین شناسی منطقه+ جغرافیا و موقعیت پروژه+ مشخصات فنی طرح+ نتایج آزمایشات صحرایی، مكانیك خاك، مهندسی خاك و آزمایشات ویژه+ جداول، نمودار و منحنی های اجباری+ توصیه های فنی+ محاسبات و روابط منطبق بر آیین نامه های مجاز+ …

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *