آموزش, مقالات آموزشی

دستورالعمل استفاده از جک بتن شکن نیمه اتوماتیک

دستورالعمل استفاده از جک بتن شکن نیمه اتوماتیک

پیش از آغاز آزمایش و روشن کردن دستگاه و پیش از اینکه نمونه را داخل دستگاه قرار دهیم با توجه به اندازه نمونه، تعداد اسپیسر­هایی (Spacer) که باید داخل دستگاه قرار دهیم را مشخص می­کنیم.

جک بتن شکن

کلیک کنید

برای دانلود PDF دفترچه راهنمای جک بتن شکن روی این متن کلیک کنید!

لازم به ذکر است که اسپیسر (Spacer) قطعه ای فلزی است که روی فک پایینی دستگاه قرار می­گیرد و ارتفاع فک پایینی را افزایش می­دهد و هرچه اسپیسرهای بیشتری به فک پایین اضافه کنیم نمونه مورد آزمایش باید کوچکتر باشد و برای نمونه­های بزرگتر تعداد اسپیسرها را کمتر می­کنیم.

تعدادی از این اسپیسرها برای دستگاه در نظر گرفته شده که کاربر با توجه به ارتفاع نمونه تعداد مورد استفاده خود را مشخص می­کند.

همانطور که در شکل 1 نشان داده شده پشت صفحه نمایشگر دارای 6 محل اتصال کابل می­باشد که کاربری هر کدام به شرح زیر است:

دستورالعمل جک بتن شکن

A : کابل 4 سوراخ که مربوط به فشار (Pressure) دستگاه می­باشد.

B : کابل 3 سوراخ که مربوط به کرنش سنج دستگاه می­باشد.

C : کابل 2 سوراخ که مربوط به میکروسوئیچ می­باشد.

D : کابل اتصال برق موتور

E : کابل اتصال به کامپیوتر

F : کابل اتصال برق نمایشگر

1- ابتدا برای راه اندازی دستگاه طبق شکل شماره 1 و با توجه به توضیحات بالا کابل هر قسمت را به محل مربوط به خود متصل می­کنیم و کلید قرمز رنگ پشت صفحه نمایشگر که در کنار کابل برق نمایشگر تعبیه شده را فشار می­دهیم تا اتصال برق دستگاه برقرار گردد.

نکته : برای عملکرد درست دستگاه باید تمام کابل ها به جز کابل اتصال به کامپیوتر (که اتصالش جز برای گرفتن خروجی از نتایج ضروری نیست) در محل مربوط به خود متصل باشند.

2- شکل کلی نمایشگر در شکل شماره 2 نشان داده شده که پس از روشن شدن دستگاه اطلاعات موجود در شکل شماره 2 روی نمایشگر ظاهر می­شود.دستورالعمل جک بتن شکن

3- همانطور که در شکل شماره 2 مشاهده می­کنید نمایشگر دارای 4 خط می­باشد که هر به ترتیب از بالا به پایین به شرح زیر می­باشد:

  • خط اول نمایشگر نشان دهنده مقدار لحظه­ای نیروی اعمالی به نمونه است. این مقدار در هنگام آزمایش در لحظه متغیر بوده و نیروی لحظه­ای را نشان می­دهد.
  • خط دوم مقدار جابجایی یا کرنش عمودی کرنش سنج به میلی متر را نشان می­دهد. ذکر این نکته ضروری است که در ابتدای آزمایش که هنوز فک بالای دستگاه با نمونه برخورد نکرده و درگیر نشده این مقدار متغیر است و به سرعت تغییر می­کند اما این مقادیر ملاک جابجایی نمونه نمی­باشد، زیرا زمانی که نمونه به فک بالا برخورد کند و درگیر شود این مقدار به صورت خودکار توسط دستگاه صفر شده و میزان کرنش از لحظه درگیر شدن و تحت فشار قرار گرفتن نمونه مجددا محاسبه می­شود تا مقدار خطا به کمترین میزان خود برسد.
  • خط سوم نمایشگر مقدار فشار روی سطح مقطع نمونه بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع را نشان می­دهد که بر اساس نوع مقطع انتخابی و نیروی فشاری رو سطح مقطع نمونه اندازه گیری شده است.
  • خط چهارم نیز نوع مقطع تعریف شده برای دستگاه و وضعیت فعلی دستگاه (فعال یا غیر فعال) را نشان می­دهد.

4- برای انجام تنظیمات اولیه یک مرتبه کلید mode را فشار می­دهیم تا وارد بخش تنظیمات دستگاه شویم.

در این قسمت با پیغام شکل 3 مواجه می­شویم که درخواست یک گذرواژه (Password) از ما دارد.

دستورالعمل جک بتن شکن

برای این دستگاه 2 گذرواژه تعریف شده که این دو گذرواژه عبارتند از عدد 10 و عدد 20.

عدد 10 برای انجام تنظیمات اولیه آزمایش می­باشد که می­توانیم با کلیدهای + و – نشان داده شده روی شکل شماره 2 عدد گذرواژه را کم یا زیاد کنیم تا به عدد دلخواه برسیم.

عدد 20 نیز برای انجام کالیبراسون دستگاه می­باشد که با توجه به انجام این تنظیمات توسط کارشناسان بهرادسازان توصیه می­شود وارد این بخش از تنظیمات نشوید.

5- پس از وارد کردن عدد 10 در قسمت گذرواژه یک مرتبه کلید mode را فشار دهید تا وارد بخش تنظیمات اولیه آزمایش شوید.

6- در این قسمت می­توانیم نوع و اندازه نمونه مورد آزمایش را از بین موارد تعریف شده انتخاب کنیم. برای این دستگاه 6 نمونه تعریف شده که شامل 4 نمونه مکعبی و 2 نمونه استوانه ای با اندازه­های مختلف است که در شکل شماره 4 نشان داده شده است. می­توانیم با استفاده از کلیدهای + و – روی نمایشگر موارد تعریف شده را مشاهده کرده و مورد دلخواه را انتخاب کنیم. پس از انتخاب مشخصات نمونه مجددا کلید mode را فشار می­دهیم و وارد تنظیم بعدی می­شویم.

دستورالعمل جک بتن شکن

7- در این قسمت که در شکل شماره 5  نشان داده شده آهنگ افزایش نیروی اعمالی دستگاه قابل مشاهده است و همانطور که در شکل نشان داده شده واحد تغییر نیروی اعمالی توسط دستگاه 100 کیلوگرم می­باشد یعنی نیرو به صورت 100 کیلوگرم 100 کیلوگرم اضافه می­گردد.دستورالعمل جک بتن شکن

لازم به ذکر است که این مقدار از قبل تعریف شده و قابل تغییر توسط کاربر نمی­باشد. بنابراین مجددا کلید mode را فشار دهید تا وارد تنظیم بعدی شوید.

8- در این قسمت که در شکل شماره 6 نشان داده شده ظرفیت حداکثر دستگاه را تعریف می­کنیم که توصیه می­شود برای جک بتن شکن 200 تن این مقدار برابر 180 تن معادل 180000 کیلوگرم تعریف گردد. پس از وارد کردن مقدار ظرفیت حداکثر دستگاه مجددا کلید mode را فشار داده و وارد تنظیم بعدی شوید.دستورالعمل جک بتن شکن

9- در این قسمت که در شکل شماره 7  نشان داده شده حداکثر مقدار بار اعمالی توسط دستگاه را تعریف می­کنیم. برای دستگاه طوری برنامه ریزی شده که هر زمان به این مقدار نیرو برسد متوقف می­شود و اعمال نیرو را قطع می­کند.

 

دستورالعمل جک بتن شکن

توصیه می­شود این مقدار را برای جک بتن شکن 200 تن برابر با 150 تن معادل 150000 کیلوگرم تعریف کنید زیرا نمونه­های بتن در عددی بسیار پایین تر از این مقدار دچار گسیختگی می­شوند و نیازی به وارد کردن فشار بیشتر به دستگاه نیست و همچنین توجه شود مقدار تعریف شده در این قسمت باید کمتر از ظرفیت حداکثر دستگاه که در مرحله 8 وارد کردیم، باشد.

پس از تعریف مقدار دلخواه مجددا کلید mode را فشار دهید و وارد تنظیم بعدی شوید.

10- در این قسمت که در شکل شماره 8 نشان داده شده مقدار نیروی منفی فنرها قابل تنظیم است.دستورالعمل جک بتن شکن

در قسمت فک پایین دستگاه صفحه­ای فلزی به عنوان گردگیر تعبیه شده که وسط آن سوراخ بوده و فک پایین دستگاه داخل آن قرار دارد و در هنگام آزمایش این صفحه همراه با فک پایین جابجا می­شود. این صفحه به وسیله 2 فنر به قسمت پایین محفظه دستگاه متصل شده که این دو فنر در هنگام آزمایش دچار تنش کششی شده و به واسطه­ی مقاومتی که از خود نشان می­دهند، نیروی منفی ایجاد می­کنند. مقدار وارد شده در این قسمت نیروی منفی این فنرها است که توسط دستگاه به صورت خودکار از کل مقدار نیروی اعمالی کم می­شود. این مقدار با توجه به نوع و جنس فنر توسط کارشناسان بهرادسازان وارد شده و قابل تغییر توسط کاربر نمی­باشد. بنابراین برای گذر از این تنظیم و وارد شدن به تنظیم بعدی مجددا کلید mode را فشار دهید.

11- در این قسمت که در شکل شماره 9 نشان داده شده مقدار درصد نیروی اعمالی پس از ترک خوردن نمونه قابل تنظیم است. در این تنظیم برای دستگاه تعریف می­کنیم که پس از اینکه نمونه به حد گسیختگی رسید و ترک خورد پیش از متوقف شدن آزمایش چند درصد نیروی اعمال شده مجددا به نمونه اعمال شود.دستورالعمل جک بتن شکن

توصیه می­شود این مقدار نیز برابر 20 درصد تعریف شود تا ترک­های ایجاد شده در نمونه قابل مشاهده باشد.

پس از انجام این تنظیم مجددا کلید mode را فشار دهید. پس از این کار انجام تنظیمات به پایان رسیده و مشاهده خواهید کرد که صفحه نمایشگر صفحه پیش فرض که در هنگام روشن کردن دستگاه دیدیم را نشان می­دهد با این تفاوت که تنظیمات ایجاد شده توسط ما برای دستگاه تعریف شده و دستگاه آماده شروع آزمایش می­باشد.

12- برای شروع آزمایش اهرم نشان داده شده در شکل شماره 10 را به پایین حرکت داده و سپس کلید Start روی صفحه نمایشگر را فشار دهید تا آزمایش شروع شود. مشاهده خواهید کرد که فک پایین دستگاه به آرامی به سمت بالا حرکت می­کند. این حرکت تا زمانی ادامه پیدا می­کند که یکی از شرایط پایان آزمایش فراهم شود تا دستگاه متوقف گردد.

ذکر این نکته ضروری است که با چرخاندن پیچ تعبیه شده روی دستگاه در شکل شماره 11 می­توانید سرعت بارگزاری را کاهش یا افزایش دهید.

دستورالعمل جک بتن شکن دستورالعمل جک بتن شکن

نکته : چند حالت برای متوقف شدن آزمایش وجود دارد :

  • اگر فک پایین دستگاه 4 سانتی متر به سمت بالا حرکت کند میکروسوئیچ عمل کرده و دستگاه را متوقف می­کند. این مقدار جابجایی به عنوان مقدار حداکثر برای دستگاه تعریف شده است.
  • اگر نیروی اعمالی دستگاه به مقدار Over Load تعریف شده در مرحله 9 برسد دستگاه متوقف می­شود.
  • اگر در حین آزمایش اهرم شکل شماره 10 را به سمت بالا حرکت دهیم فشار روغن زایل شده و دستگاه متوقف می­شود.
  • در هنگام گسیخته شدن نمونه در هر مقدار نیرو و جابجایی، دستگاه با توجه به مقدار تعریف شده در مرحله 11 درصدی از نیرو را پس از گسیخته شدن به نمونه وارد می­کند و سپس متوقف می­شود.
  • اگر به هر علتی کلید Stop روی صفحه نمایشگر را فشار دهید، دستگاه متوقف می­شود.
  • اگر به هر علتی اتصال برق دستگاه قطع شود، از حرکت ایستاده و متوقف می­شود.

13- در پایان پس از متوقف شدن آزمایش حتما اهرم شکل شماره 10 را به سمت بالا حرکت دهید و در صورت نیاز کابل اتصال به کامپیوتر را در محل مشخص شده در شکل شماره 1 متصل کنید و با اتصال سر دیگر کابل به کامپیوتر رومیزی و یا لپتاپ نتایج و داده­ها

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *