مقالات آموزشی

بررسی استاندارد 302

بررسی استاندارد 302 ملی ایران

در بررسی استاندارد 302 با دستگاه های مورد نیاز استاندارد 302 آشنا شده و میتوانید نسبت به استاندارد مورد نظر که در پایان به آنها می پردازیم دستگاه مورنیاز خود را خریداری نمایید

دستگاه های مورد نیاز استاندارد 302

1- دانه بندی : جهت تست دانه بندی به الک های آزمایشگاهی – شیکر الک و ترازو نیاز دارید الک های ازمایشگاهی بهراد سازان در مدل های مختلف تولید میشوند برای آشنایی بیشتر با انواع الک آزمایشگاه به بخش الک ها در سایت بهراد سازان مراجعه فرمایید شیکر الک در مدل های ویبره ای و یک جهته و دوجهته و سفارشی تولید میشود که برای الک آزمایشگاهی فریم 8 اینچ پلاستیکی و الک آزمایشگاهی فریم 8 اینچ استیل و الک فریم 12 اینچ مناسب بوده و برای الک فریم 18 اینچ باید از شیکر سفارشی استفاده کنید

2-  سایش سنگدانه به روش لس آنجلس : برای تعیین مقاومت سنگدانه در برابر سایش از دستگاه لس آنجلس استفاده میشود دستگاه لس آنجلس بهراد سازان مطابق استندارد تولید شده و به همراه 12 گوی فلزی و تابلو شمارنده دیجیتال تحویل میگردد


 3- اندازه گیری دانه های پهن  و دراز :  برای اندازه گیری میزان دانه های پهن و دراز از گیج تطویل و تورق استفاده میشد که بعد از تدوین استاندارد ملی ایران شماره 11269  و ساخت دستگاه کولیس تناسبی  این ازمایش به کمک کولیس تناسبی اندازه گیری و گزارش میشود .کولیس تناسبی با بازو متحرک خود و نسبت 1به2 و 1به 3 و 1به 5 میزان نسبت طول به عرض و طول به پهنا سنگدانه ها را اندازه گیری کرده و دانه های پهن و دراز مشخص میشود

4- درصد شکستگی : برای تعیین درصد گوشه های شکسته سنگدانه از دستگاه تعیین درصد شکستگی مصالح یا تعیین درصد خالی مصالح استفاده میشود در استاندارد ملی ایران شماره 11568 چگونی انجام این ازمایش به کمک دستگاه تعیین درصد شکستگی مشخص شده است

5-سلامت سنگدانه : برای تعیین سلامت سنگدانه در مقابل حمله سولفات ها از حوضچه ساندنس استفاده میشود حوضچه ساندنس تولید بهراد سازان دارای نمایشگر دیجیتال جهت تنظیم دما حوضچه و تایمر پمپ سیرکولاسیون می باشد در حوضچه ساندنس از پمپ و قطعه های استفاده شده که در برابر خوردگی سولفات مقاوم هستند

6-چگالی : برای تعیین چگالی سنگدانه میتوان از ظرف توده حجمی 7 لیتری استفاده نمود

7- نمونه برداری : برای نمونه برداری از دپو به لوله نمونه برداری از دپو و برای انتخاب نمونه به مقسم نیاز دارید

استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است:

1-  استاندارد ملی ایران شماره 446 ،سنگدانه ها- مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر (شماره 200 )در

سنگدانه هاي معدنی با شستشو- روش آزمون

2- استاندارد ملی ایران شماره 448 ،سنگدانه ها- مقاومت سنگدانه درشت کوچک اندازه در برابر سایش و

ضربه در دستگاه لس آنجلس- روش آزمون

3- استاندارد ملی ایران شماره 449 ،سنگدانه- سلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سدیم یا

منیزیم- روش آزمون

4- استاندارد ملی ایران شماره 4977 ،سنگدانه ها- دانه بندي سنگدانه هاي ریز و درشت- روش آزمون

5- استاندارد ملی ایران شماره 4978 ،سنگدانه ها- کلوخه هاي رسی و دانه هاي سست- روش آزمون

6- استاندارد ملی ایران شماره 4979 ،سنگدانه- ناخالصی هاي آلی سنگدانه هاي ریز مورد مصرف در بتن-

روش آزمون

7- استاندارد ملی ایران شماره 4980 ،سنگدانه- تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب

سنگدانه ریز- روش آزمون

8- استاندارد ملی ایران شماره 4982 ،سنگدانه- تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب

سنگدانه درشت- روش آزمون

9- استاندارد ملی ایران شماره 4984 ،آزمون ذرات سبک در سنگدانه

10- استاندارد ملی ایران شماره 7146 ،سنگدانه- کاهش دادن نمونه سنگدانه تا اندازه آزمون- آیین کار

-11 استاندارد ملی ایران شماره 8447 ،سنگدانه- تعیین مقاومت سنگدانه هاي درشت در مقابل سایش و

ضربه در دستگاه لس آنجلس- روش آزمون

-12 استاندارد ملی ایران شماره 9148 ،سنگدانه هاي بتن- واژه نامه

-13 استاندارد ملی ایران شماره 9-10447 ،سنگدانه ها- آزمون هاي خصوصیات ساختاري- قسمت نهم-

-14 استاندارد ملی ایران شماره 10731 ،خاك- روش تعیین حد روانی، حد خمیري و نشانه خمیري-

-15 استاندارد ملی ایران شماره 11267 ،سنگدانه- نمونه برداري از سنگدانه ها- آیین کار

-16 استاندارد ملی ایران شماره 11269 ،سنگدانه- دانه هاي پهن، دانه هاي دراز، دانه هاي هم پهن و هم

دراز در سنگدانه درشت- روش آزمون

-17 استاندارد ملی ایران شماره 11568 ،سنگدانه- تعیین درصد شکستگی سنگدانه هاي درشت- روش

آزمون

-18 استاندارد ملی ایران شماره 13765 ،سنگدانه هاي بتن- فرآوري و تحویل- راهنما

-19 استاندارد ملی ایران شماره 1-17013 ،سنگدانه- آزمون هاي خواص حرارتی و هوازدگی- قسمت1:

تعیین مقاومت در برابر یخزدن و آبشدن- روش آزمون

-20 استاندارد ملی ایران شماره 4-17013 ،سنگدانه- آزمون هاي خواص حرارتی و هوازدگی- قسمت4:

-21 استاندارد ملی ایران شماره 1-14874 ،سنگدانه ها- آزمون هاي خواص فیزیکی و مکانیکی- قسمت1 :تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن- روش آزمون

-22 استاندارد ملی ایران شماره 8-14874 ،سنگدانه ها- آزمون هاي خواص فیزیکی و مکانیکی- قسمت8 :تعیین مقاومت سایشی (میکرو دوال)- روش آزمون

-23 استاندارد ملی ایران شماره 9-14874 ،سنگدانه ها- آزمون هاي خواص فیزیکی و مکانیکی- قسمت9 :

تعیین مقاومت سایشی در برابر تایر یخشکن (آزمون نوردیک)- روش آزمون

-24 استاندارد ملی ایران شماره 1-19038 ،سنگدانه ها- آزمون هاي خواص شیمیایی- قسمت1 :تجزیه

شیمیایی- روش هاي آزمون

-25 استاندارد ملی ایران شماره 19227 ،بتن- تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و ذوب شدن سریع- روش

آزمون

26- ASTM C 87, Test Method for Effect of Organic Impurities in Fine Aggregate on Strength of Mortar

 27- ASTM C 1252, Standard Test Methods for Uncompacted Void Content of Fine Aggregate (as Influenced by Particle Shape, Surface Texture, and Grading)  

28 -BS EN 196-21, Methods of testing cement – Part 21: Determination of chloride, carbon dioxide and alkali content of cement

29- BS EN 932-3, Tests for general properties of aggregates – Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description

30- BS EN 933-7, Tests for geometrical properties of aggregates – Part7: Determination of shell content- Percentage of shells in coarse aggregates

31- BS EN 933-8, Tests for geometrical properties of aggregates – Part 8: Assessment of fines – Sand equivalent test

32- BS EN 933-10, Tests for geometrical properties of aggregates – Part 10: Assessment of fines – Grading of filler aggregates (air jet sieving)
33- BS EN 1097-2, Testing for mechanical and physical properties of aggregates – Part 2: Methods for the determinationof resistance to fragmentation
34- BS EN 1097-3, Testing for mechanical and physical properties of aggregates – Part 1: Determination of loose bulk density and voids

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *