آزمایشگاه رنگ و پوشش

 • تست دوام در برابر نور خورشید
 • تست دوام در برابر خراش
 • تست دوام در برابر مه نمکی
 • تست دوام در برابر سایش
 • تست کشش عمیق و نیمه عمیق
 • تست دوام در برابر خمش
 • تست دوام در برابر رطوبت
 • تست دوام در برابر فنجانی شدن کاپینگ
 • تست مقایسه رنگ
 • تست دوام در برابر شست و شو
 • تست دوام در برابر ضربه
 • تست دوام در برابر کنگره شدن
 • تست بهم چسبیدن ورق ها
 • تست ضخامت سنج
 • تست رنگ سنج
 • تست چسبندگی کراس کات
 • تست بن ماری یخچالدار
 • تست خراش رنگ
 • تست دوام دربرابر استون
 • دستگاه براقیت سنج
 • کاپDIN
هیچ محصولی یافت نشد.