آزمایشگاه نساجی

  • تست استحکام کششی تنسایل
  • تست مقاومت به پارگی
  • تست ثبات مالشی
  • تست عبور هوا از منسوج
  • تست دوام در برابر نور روز
  • تست ثبات رنگ در برابر شستشو
  • تست تاب سنچ الکترونیکی

 

هیچ محصولی یافت نشد.