تست استحکام کششی تنسایل
تست مقاومت به پارگی
تست ثبات مالشی
تست عبور هوا از منسوج
تست دوام در برابر نور روز
تست ثبات رنگ در برابر شستشو
تست تاب سنچ الکترونیکی

نمایش یک نتیجه