تجهیزات آزمایشگاه کارتن و کاغذ

“تجهیزات آزمایشگاه کارتن و کاغذ در یک نگاه”

 • تست استحکام کششی
 • تست فشار عمودی کارتن،انبارداری
 • تست مقاومت به ترکیدگی
 • تست مقاومت به پارگی المندورف
 • تست مقاومت به لهیدگی
 • کاتر نمونه ساز تنسایل و لهیدگی
 • تست عبور هوا از کاغذ فیلتر
 • تست نفوذپذیری هوا گورلی
 • تست نرمی و زبری سنج دستمال کاغذی
 • تست زبری سنج به روش بندتسن
 • دستگاه مشروط ساز رومیزی
 • تست شقی سنج کاغذ و مقوا
 • تست جذب اب کب
 • تست ضخامت سنج
 • تست درجه روانی خمیر کاغذ
 • تست روشنی و سفیدی سنج کاغذ
 • کاتر گرد بر گرماژ
 • تست تاخوردگی کاغذ
 • تست رطوبت سنج کاغذ
 • رطوبت سنج رول کاغذ

 

هیچ محصولی یافت نشد.