دستگاه سه محوری خاک

اطلاعات محصول:

آزمایش سه محوری خاک سعی میشود شرایطی را ایجاد کننده که کاملا مشابه شرایط نمونه مورد آزمایش در عمق خاک باشد. این شرایط شامل نیروی های جانبی و محوری و شرایط رطوبت و قابلیت زهکشی یا عدم زهکشی میشود. در دستگاه سه محوری خاک نیروی جانبی توسط فشار ناشی از اب درون سل ایجاد میشود.این فشار توسط کمپرسورهوا درون سلول ایجاد شده و به کمک لوله به سل میرسد میزان فشار روی تابلو نمایش داده میشود و قابل تنظیم است

توضیحات

در آزمایش سه محوری خاک سعی می شود شرایطی را ایجاد کننده که کاملا مشابه شرایط نمونه مورد آزمایش در عمق خاک باشد. این شرایط شامل نیروی های جانبی و محوری و شرایط رطوبت و قابلیت زهکشی یا عدم زهکشی میشود. در دستگاه سه محوری خاک – تجهیزات آزمایشگاه خاک – نیروی جانبی توسط فشار ناشی از اب درون سل ایجاد میشود. این فشار توسط کمپرسورهوا درون سلول ایجاد شده و به کمک لوله به سل میرسد میزان فشار روی تابلو نمایش داده میشود و قابل تنظیم است. نیروی محوری توسط جک بارگذاری با سرعت یکنواخت اعمال میشود. میزان نیرو در لحظه ، میزان تنش در لحظه ، میزان حد اکثر نیرو وارده و حد اکثر تنش قابل تحمل نمونه توسط دستگاه قابل اندازه گیری می باشد. میزان رطوبت قبل از ازمایش تعیین شده و قابل تنظیم است.

مثلا برای داشتن نمونه ای با Sr  برابر یک کافی است نمونه را 24 ساعت درون سطل اب قرار دهیم میزان اب زهکشی توسط دستگاه قابل اندازه گیری میباشد اما در ازمایش uu  نیاز به زهکشی ندارد

مراحل آزمایش سه محوری خاک به روش UU :

آماده سازی نمونه

نمونه ها میتواند به صورت دست نخورده (نمونه برداری طبیعی ) یا به صورت دست خورده (نمونه سازی درون قالب با شرایط دلخواه و استاندارد) اماده شوند بعد از اماده سازی نمونه به کمک غشا انداز غشا را روی نمونه کشیده و نمونه را درون سل سه محوری خاک بگذارید و پیچ های سل را محکم کنید.ساعت اندیکاتور را روی فک پایین قرار داده و گیج را روی صفر تنظیم کنید.

 آماده سازی دستگاه

 • بیش از 70 % حجم سلول را از آب پر کنید .برای این کار تمامی شیر ها را بسته و تنها شیر شماره 4 را باز کنید.بعد از رسیدن به حد مطلوب شیر شماره 4 را ببندید.
 • کمپرسور را روشن کنید .شیر شماره 2 و 3 را باز کنید وقتی فشار روی نمایشگر بیشتر از 12 اتمسفر شد دستگاه کمپرسور هوا را خاموش کنید .
 • شیر شماره 1 و 5 را باز کنید میزان فشار روی تابلو کاهش پیدا میکند .
 • شیر شماره 6 و 7 و 8 را بازکنید فشار هوا سبب حرکت اب میشود صبر کنید تا سلول پر از اب شود و هوای مبحوس در سلول از شیر شماره هشت خارج شود بعد خارج شدن هوا شیر شماره 8 را ببندید.
 • در این مرحله باید تمام شیر ها باز باشد شیر شماره 4 و 8 بسته باشند.
 • فشار هوا را روی تابلو چک کنید اگر کمتر از 10 اتمسقر است دستگاه کمپرسور هوا را روشن کنید تا فشار بیشتر از 10 اتمسفر شود اگر فشار بیش از 10 اتمسفر است به کمک شیر تخلیه باد دستگاه فشار را به 10 اتمسفر برسانید.

 

شکست نمونه و برداشت اطلاعات

 • سرعت بارگذاری را به کمک پیچ تنظیم روی مانیتور بر اساس میلیمتر بر دقیقه تنظیم کنید.
 • کلید up را زده و منتظر بمانید دستگاه نمونه را بشکند و stop  کند.
 • میزان جا به جایی را از روی ساعت اندیکاتور یاد داشت کنید.
 • میزان تنش و نبرو ماکسیمم را از روی نمایشگر دستگاه یاد داشت کنید.

سه محوری خاک در 4 مدل ساخته و قابل ارائه می باشد

 • دستگاه سه محوری خاک دیجیتال uu
 • دستگاه سه محوری خاک آنالوگ uu
 • دستگاه سه محوری خاک کامل دیجیتال
 • دستگاه سه محوری خاک کامل اتوماتیک

  دستگاه سه محوری دیجیتال UU

  مدل :SO.B179

 • مناسب برای نمونه های 38 ، 50 و 75 میلیمتر
 • سرعت بارگذاری کاملا دیجیتال
 • قابلیت تنظیم سرعت بین 1.0 تا 5.0 میلیمتر بر دقیقه
 • گیج فشارجانبی
 • دارای کالیبراسیون نرم افزاری
 • دارای کمپرسور باد
 • دارای میکروسویئچ ایمنی محدود کننده کورس دستگاه
 • دارای سیستم کنترل برای تنظیم سرعت بارگذاری و محاسبه میزان تنش
 • نمایش نیرو در لحظه و نیرو ماکسیمم در لحظه شکست

مشخصات فنی:

 • موتور استپ با سرعت بارگذاری قابل تنظیم
 • لودسل 1000کیلوگرم با دقت 0.1 کیلوگرم
 • سل فشار آب 1 عدد
 • نمایشگر دیجیتال
 • میکروسوئیچ محدودکننده با کورس حرکت 50mm
 • قابلیت کالیبراسیون
 • قطر صفحه بارگذاری 150mm

 

 دستگاه سه محوری کامل دیجیتال به روش UU, CU, CD

مدل :SO.B171

 • مناسب برای نمونه های 38 ، 50 و 75 میلیمتر
 • سرعت بارگذاری کاملا دیجیتال
 • قابلیت تنظیم سرعت بین 1.0 تا 5.0 میلیمتر بر دقیقه
 • گیج فشارجانبی و منفذی
 • دارای کالیبراسیون نرم افزاری
 • دارای کمپرسور باد
 • داری سنسور جابه جایی سنج برای ایمنی در کار
 • •        دارای میکروسویئچ ایمنی محدود کننده کورس دستگاه
  دارای سیستم کنترل برای تنظیم سرعت بارگذاری و محاسبه میزان تنش
 • نمایش نیرو در لحظه و نیرو ماکسیمم در لحظه شکست
 • دارای لودسل نیرو سنج
 • قابلیت انجام هر سه ازمایش UU – CU – UU
 • اندازه گیری تعیین تغییرات حجمی با دقت 0.01 میلی لیتر
 • نرم افزار قطع کننده برق در صورت بار بیش از حد

 

 

مشخصات فنی
نام دستگاه سه محوری دیجیتال خاک
منبع تغذیه 400w
سرعت 0.005-8میلیمتر بر دقیقه
مبدل جابجایی مبدل جابجایی دیجیتال 50
بازخوانی فشار kpa
نمایشگر دیجیتال
ظرفیت 10kN
دقت 10N
گزارش نرم افزار شامل پردازش و تولید گزارش نرم افزار
سایز نمونه 120میلیمتر
کورس 50میلیمتر

دستگاه سه محوری کامل اتوماتیک

مدل :SO.B172

 • مناسب برای نمونه های 38 ، 50 و 75 میلیمتر
 • سرعت بارگذاری کاملا دیجیتال
 • قابلیت تنظیم سرعت بین 0.05 تا 8 میلیمتر بر دقیقه
 • سنسور میزان فشار منفذی و میزان فشار جانبی
 • دارای کالیبراسیون نرم افزاری
 • داری سنسور جابه جایی سنج برای ایمنی در کار
 • دارای میکروسویئچ ایمنی محدود کننده کورس دستگاه
  دارای سیستم کنترل برای تنظیم سرعت بارگذاری و محاسبه میزان تنش
 • نمایش نیرو در لحظه و نیرو ماکسیمم در لحظه شکست
 • دارای لودسل نیرو سنج
 • انجام تمامی مراحل به صورت اتوماتیک
 • قابلیت انجام هر سه ازمایش UU – CU – UU
 • اندازه گیری تعیین تغییرات حجمی با دقت 0.01 میلی لیتر
 • نرم افزار قطع کننده برق در صورت بار بیش از حد
 • میزان سرعت ، میزان فشار منفذی ، میزان جابه جایی ، حداکثر نیرو به صورت دیجیتال اندازه گیری شده و بر روی نمایشگر قابل رویت است
مشخصات فنی
نام دستگاه سه محوری اتوماتیک خاک
منبع تغذیه 400w
سرعت 1-5میلیمتر بر دقیقه
مبدل جابجایی مبدل جابجایی دیجیتال 50
بازخوانی فشار kpa
نمایشگر دیجیتال
ظرفیت 10kN
دقت 10N
گزارش نرم افزار شامل پردازش و تولید گزارش نرم افزار
سایز نمونه 120میلیمتر
کورس 50میلیمتر

*** برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید ***

 

دستگاه سه محوری کامل آنالوگ

ین روش آزمون برای تعیین مقاومت و روابط تنش – کرنش یک نمونه استوانه ای از خاک چسبنده اشباع دست نخورده یا باز سازی شده کاربرد دارد. در آزمایش سه محوری خاک سعی میشود شرایطی کامال مشابه به شرایط نمونه مورد آزمایش در عمق خاک ایجاد شود. این شرایط شامل نیرو های جانبی و محوری ، شرایط رطوبتی،تحکیم یافته یا تحکیم نیافته، قابلیت زهکشی یا عدم زهکشی میشود با توجه به نوع خاک، ازمایش سه محوری به سه صورت قابل اجراست:

 • آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی شده (روش CD)
 • آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشده (روش CU)
 • آزمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده (روش UU)

تفاوت در این روش ها بر مبنای صورت گرفتن عملیات تحکیم و سرعت بارگذاری و به تبع تاثیر فشار آب منفذی است.

مشخصات فنی

 • مناسب برای نمونه های 38 ،50 و75 میلیمتر با کورس 50 میلیمتر
 • گیج فشار جانبی و فشار منفذی
 • ظرفیت نیرو KN 20 با دقت 10 N
 • دارای کمپرسور باد به ظرفیت 60 لیتر با فشار KP800
 • دارای دو ترانسمیتر 16 بار
 • اعمال بار با سرعت 5/0 ، 1 و 2 میلی متر بر دقیقه با قدرت 500 کیلوگرم
 • اندازه گیری تعیین تغییرات حجمی با دقت 01.0 میلی لیتر
 • منبع تغذیه W400
 • مبدل جابجایی دیجیتال 50
 • دو عدد سل فشار آب و یک عدد سل جهت جایگیری نمونه از جنس پلکسی گالس شفاف
 • دارای سنسور جابجایی سنج برای ایمنی در کار
 • دارای میکروسوئیچ قطع کننده برق
 • نمایشگر نیرو در لحظه و نیروی ماکسیمم در لحظه شکست
 • قابلیت انجام آزمایش به روش UU
 • قطر صفحه بارگذاری 120 میلیمتر

*** برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید ***

دیدگاهها

 1. مرتضی

  سلام
  مطالبتون خیلی مفیده
  ممنون

  • behradi

   درود
   سلامت باشید

 2. محسن شعبان

  سلام ببخشید ما چطور میتونیم یک فیلم از نحوه کار با دستگاه سه محوری که از شرکت شما خریداری کردیم رو داشته باشیم؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • پویا گورانی

   سلام
   لطفا با شماره تماس های شرکت تماس بگیرید همکاران ما راهنماییتون کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.