دستگاه کاساگراند

  • از دستگاه کاسا گراند برای تعیین حدود اتربرگ و در صد رطوبتی که خاک از حالت خمیری به حالت مایع در می آید استفاده میشود.
  • دارای شیار کش استاندارد AASHTO
  • دارای شیار کش استادارد ASTM
  • دارای قطعه کالیبره
  • جنس جام از برنج صلب
  • جنس بدنه از باکالیت با ضریب باز گشت استاندارد
  • دارای شمارنده ضربات
  • دارای 18 ماه گارانتی
  • دارای گواهی کالیبره هنگام ساخت
  • دارای پیچ تنظیم فاصله جام تا بدنه

اطلاعات بیشتر