دستگاه CBR

اطلاعات محصول:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین نسبت باربری کالیفرنیا) CBR ) مصالح درشت دانه بستر روسازی زیر ساز و اساس با استفاده از آزمونه های متراکم شده در آزمایشگاه میباشد. این روش آزمون در اصل برای ارزیابی مقاومت مصالح دارای حداکثر اندازه 19 میلی متر طراحی شده است، اما کاربر آن به این مصالح محدود نشده.

این روش آزمون برای تعیین نسبت CBR خاک آزمایش شده در محل ، با مقایسه بار نفوذی مصالح استاندارد کاربرد دارد. این روش به ارزیابی کیفیت نسبی خاک های بستر می­پردازد، اما برای مصالح لایه زیر اساس و برخی از مصالح لایه اساس نیز قابل استفاده است.

کاربرد و مشخصات دستگاه CBR  تعیین نسبت باربری کالیفرنیا

در آزمایش CBR  سعی میشود نمونه خاک بستر روسازی ،زیر اساس و اساس با نمونه خاک استاندارد مقایسه و جهت طراحی جاده از این آیتم ها استفاده شود
در آزمایش CBR نسبت با وارد شده ، جهت نفوذ پیستون دستگاه در نمونه خاک مورد آزمایش با میزان بار مورد نیاز جهت نفوذ پیستون تا عمق   2.5  سانتی متر  ( 1 in     ) بیان میشود
دستگاه بارگذاری باید توان اعمال نیرو با سرعت 1.3 میلیمتر بر دقیقه (1.2  in/min  )  را داشته باشد
نمونه خاک باید در قالب 15 سانتی متر (6in  ) متراکم شود در صورن نیاز باید میزان تورم خاک اندازه گیری شود بر اساس لایه خاک بستر روسازی ، زیر اساس و اساس نیم وزنه سرباره یا وزنه سر باره روی نمونه خاک قرار میگیرد

دستگاه CBR تولیدشده در شرکت بهراد سازان به همراه تعلقات مورد نیاز آزمایش تحویل میگردد

 • قالب 15 سانتی متر سوراخ دار یا بدون سوراخ 1 عدد
 • نیم وزنه سر باره 2 عدد
 • وزنه سر باره یک عدد
 • دیسکت پر کننده یک عدد
 • صفحه تورم 1 عدد
 • سه پایه ساعت بدون ساعت یک عدد
 • لبه برش یک عدد

توضیحات

دستگاه برای تعیینCBR

راهنمای کاربر دستگاه CBR  تعیین نسبت باربری کالیفرنیا دستی آنالوگ
نمونه خاک که درون قالب متراکم شده و درون حوضچه آب اشباه شده را زیر دستگاه بگذارید  به شکلی که پیستون دستگاه در مرکز قالب قرار گیرد ساعت جا به جایی سنج را روی بدنه قالب صفر کرده و با چرخاندن اهرم بارگذاری به نمونه خاک نیرو اعمال کنید سرعت حرکت دستگاه با سرعت حرکت دست کاربر رابطه مستقیم داشته با چند بار ازمایش متوجه خواهید شد که در هر دقیقه چند چرخش انجام دهید میزان نیرو به کمک گیج نیرو سنج اندازه گیری میشود ( گیج نیرو سنج دارای ضریب می باشد –مثال اگر گیج ضریب 2.13  داشته باشد و عدد 87 را روی گیج خوانده باشد باید 87*2.13 شود میزان نیرو برابر با 185.3 کیلوگرم میشود )
بارگذاری را تا زمانی که ساعت جابه جایی سنج به عدد 25 میلیمتر رسید ادامه دهید و میزان نیرو را یادداشت کنید

دستگاه cbr

راهنمای کاربر دستگاه CBR  تعیین نسبت باربری کالیفرنیا برقی  آنالوگ
نمونه خاک که درون قالب متراکم شده و درون حوضچه آب اشباه شده را زیر دستگاه بگذارید  به شکلی که پیستون دستگاه در مرکز قالب قرار گیرد ساعت جا به جایی سنج را روی بدنه قالب صفر کرده  زدن کلید سبز دستگاه استارد میشود و  به نمونه خاک نیرو اعمال کنید سرعت حرکت دستگاه مطابق با استاندارد تنظیم شده است  میزان نیرو به کمک گیج نیرو سنج اندازه گیری میشود( گیج نیرو سنج دارای ضریب می باشد –مثال اگر گیج ضریب 2.13  داشته باشد و عدد 87 را روی گیج خوانده باشد باید 87*2.13 شود میزان نیرو برابر با 185.3 کیلوگرم میشود )

بارگذاری را تا زمانی که ساعت جابه جایی سنج به عدد 25 میلیمتر رسید ادامه دهید سپس کلید قرمز رنگ را زده تا دستگاه استوپ شود و میزان نیرو را یادداشت کنید

راهنمای کاربر دستگاه CBR  تعیین نسبت باربری کالیفرنیا  دیجیتال
نمونه خاک که درون قالب متراکم شده و درون حوضچه آب اشباه شده را زیر دستگاه بگذارید  به شکلی که پیستون دستگاه در مرکز قالب قرار گیرد ساعت جا به جایی سنج را روی بدنه قالب صفر کرده با زدن کلید سبز دستگاه استارد میشود و  به نمونه خاک نیرو اعمال میشود سرعت حرکت دستگاه مطابق با استاندارد تنظیم شده است  میزان نیرو در نمایشگر نمایش داده میشود

بارگذاری را تا زمانی که ساعت جابه جایی سنج به عدد 25 میلیمتر رسید ادامه دهید سپس کلید قرمز رنگ را زده تا دستگاه استوپ شود و میزان نیرو را یادداشت کنید در محاسبات میزان نیرو استفاده کنید

 

راهنمای کاربر دستگاه CBR  تعیین نسبت باربری کالیفرنیا اتوماتیک

نمونه خاک که درون قالب متراکم شده و درون حوضچه آب اشباه شده را زیر دستگاه بگذارید  به شکلی که پیستون دستگاه در مرکز قالب قرار گیرد جا به جایی سنج را روی بدنه قالب صفر کرده با زدن کلید سبز دستگاه استارد میشود و  به نمونه خاک نیرو اعمال میشود سرعت حرکت دستگاه مطابق با استاندارد تنظیم شده است  میزان نیرو و جابه جایی در نمایشگر نمایش داده میشود

بارگذاری را تا زمانی که  جابه جایی سنج به عدد 25 میلیمتر رسید ادامه دهید سپس کلید قرمز رنگ را زده تا دستگاه استوپ شود و میزان نیرو را یادداشت کنید در محاسبات میزان نیرو استفاده کنید

 

مراجه استاندارد بین المللی جهت کسب اطلاعات بیشتر

2.1 ASTM C670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for

Construction Materials

2.2 ASTM D422 Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soil (withdrawn 2016)

2.3 ASTM D653 Standard Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids

2.4 ASTM D698 Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using

Standard Effort (12 400 ft-lbf/ft3

(600 kN-m/m3))

2.5 ASTM D1557 Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil

Using Modified Effort (56000 ft-lbf/ft3

(2700 kN-m/m3))

2.6 ASTM D2168 Standard Test Methods for Calibration of Laboratory Mechanical-Rammer

Soil Compactors

2.7 ASTM D2216 Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture)

Content of Soil and Rock by Mass

2.8 ASTM D2487 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes

(Unified Soil Classification System)

2.9 ASTM D2488 Standard Practice for Description and Identification of Soils (VisualManual Procedure)

2.10 ASTM D3740 Standard Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in

Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and

Construction

2.11 ASTM D4318 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity

Index of Soils

2.12 ASTM D4429 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Soils in

Place

2.13 ASTM D4753 Standard Guide for Evaluating, Selecting, and Specifying Balances and

Standard Masses for Use in Soil, Rock, and Construction Materials Testing

2.14 ASTM D 6026 Standard Practice for Using Significant Digits in Geotechnical Data

2.15 ASTM E11 Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

2-16 AASHTO T193 Standard Method of Test for the California Bearing Ratio

 

دستگاه CBR  دستی آنالوگ

استاندارد:

 • ASTM D 1883
 • INSO 1159

مدل:

 • SOB 069

مشخصات فنی:

 • ظرفیت 45KN
 • دارای رینگ نیرو
 • دقت ساعت اندیکاتور 0.002 میلیمتر

دستگاه cbr

دستگاه CBR  برقی آنالوگ

 

استاندارد:

 • ASTM D 1883
 • AASHTO 193-99
 • INSO 1159
 • BS 1377:4

مدل:

 • SOB 070

مشخصات فنی:

 • ظرفیت 45KN
 • ساعت اندیکاتور با کورس 10میلیمتر و دقت 0.01
 • بارگذاری توسط یک موتور و گیربکس
 • مجهز به میکروسوئیچ جهت توقف آزمایش در صورت جابجایی بیش از حد
 • سرعت بارگذاری 27/1 میلیمتر بر دقیقه مطابق استاندارد
 • عملکرد با سرعت یکنواخت بارگذاری
 • سهولت در استفاده و نگهداری
 • رنگ الکتروستیک بدنه

دستگاه CBR  برقی دیجیتال

 

استاندارد:

 • ASTM D 1883
 • AASHTO 193-99
 • INSO 1159
 • BS 1377:4

مدل:

 • SOB 075

مشخصات فنی:

 • ظرفیت 45KN
 • ساعت اندیکاتور با کورس 10میلیمتر و دقت 0.01
 • بارگذاری توسط یک موتور و گیربکس
 • مجهز به میکروسوئیچ جهت توقف آزمایش در صورت جابجایی بیش از حد
 • سرعت بارگذاری 27/1 میلیمتر بر دقیقه مطابق استاندارد
 • عملکرد با سرعت یکنواخت بارگذاری
 • سهولت در استفاده و نگهداری
 • رنگ الکتروستیک بدنه

 

دستگاه CBR  تمام اتوماتیک

استاندارد:

 • ASTM D 1883
 • AASHTO 193-99
 • INSO 1159
 • BS 1377:4

مدل:

 • SOB 076

مشخصات فنی:

 • ظرفیت 45 KN
 • سرعت بارگذاری قابل تنظیم
 • دارای نمایشگر دیجیتال
 • دارای سنسور جابجایی سنج با دقت 0.01 میلیمتر
 • قابلیت رسم منحنی نیرو نفوذ
 • سهولت در استفاده و نگهداری
 • مجهز به میکروسوئیچ 50 میلیمتر
 • رنگ الکتروستاتیک بدنه
 • عملکرد با سرعت یکنواخت بارگذاری

*** برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید ***

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دستگاه CBR”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.