ميزهاي ويبره بتن

مدل:

CO.B106

CO.B107

استاندارد:

EN 12340/2 – 12350/4

BS 1881:108

 

اطلاعات بیشتر