گوه (سطح شيبدار مدرج) آجر

اطلاعات محصول:

  • از این وسیله برای اندازه گیری فرو رفتگی  و یا بر امد گی اجر استفاده میشود.
  • روی دستگاه مطابق استاندارد درجه بندی شده و تا 160 میلیمتر را می توان اندازه گیری کرد.

توضیحات

گوه (سطح شيبدار مدرج) آجر

گوه یا سطح شیبدار

 

از این وسیله برای اندازه گیری فرو رفتگی  و یا بر امد گی اجر استفاده میشود.

روی دستگاه مطابق استاندارد درجه بندی شده و تا 160 میلیمتر را می توان اندازه گیری کرد.

 

 

*** برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید ***