دستگاه تست کشش میلگرد | آزمایش کشش میلگرد

توضیحات

دستگاه تست کشش میلگرد یونیورسال مدل ST – Series

تست کشش یونیورسال مدل ST – Series , دستگاه تست کشش میلگرد

ظرفیت دستگاه تست کشش میلگرد : 5KN

تعداد ستون: 1÷

محفظه تست: تک محفظه

کاربرد :

انجام آزمون بر روی نمونه های تخت و گرد مطابق با تمامی استاندرد های جهانی از قبیل: ASTM, DIN, ISO ,…

 • انجام ازمون کشش و فشاری و خمش 3 نقطه
 • قابلیت استفاده از فیکسچرهای مختلف
 • استفاده از لودسل دو جهته به منظور افزایش دقت و صحت آزمون عموما از برندهای معتبر اروپایی و اسیایی
 • کنترلر PID به روش fussy controller به منظور انجام بهتر ازمون مطابق استانداردهای معتبر جهانی
 • اتصال دستگاه به کامپیوتر از طریق پورتUSB و عدم استفاده از اینترفیس در کامپیوتر( کاربر می تواند در صورت نیاز با استفاده از رایانه قابل حمل دستگاه را راه اندازی و آزمون را انجام دهد.)

 

مشخصات نرم افزار:

– استفاده از نرم افزار TEST Managerبه منظور کنترل دستگاه، انجام آزمون،جمع آوری اطلاعات ، محاسبات ،ذخیره و چاپ نتایج. رسم منحنی تنش – کرنش و محاسبه مدول و….

-قابلیت تعریف سطح دسترسی برای کاربران مختلف( USER , Supervisor,  Administrator) به منظور جلوگیری از تغییرات ناخواسته

– قابلیت انجام کالیبراسیون دوره ای و سالانه

– قابلیت بازسازی لودسل غیر خطی( در صورت تکرارپذیری)

– قابلیت  بازخوانی نتایج و استانداردهای ذخیره شده و انجام ازمون مجدد

– قابلیت تعریف استاندارد جدید و محاسبات جدید.

– ذخیره نتایج بر اساس نام دلخواه کاربر

-انتقال نتایج به فرمت اکسل(excel) —-(سفارشی)

-مشاهده  همزمان 4 منحنی در یک صفحه  (با قابلیت تعریف توسط کاربر)

– رسم همزمان منحنی 5 نمونه( sample) در یک صفحه

– فرمتهای مختلف تعریف شده پیش فرض جهت چاپ نتایج به منظور سهولت کاربر( در صورت نیاز فابل تغییر و تعریف)

تست کشش یونیورسال مدل ST – Series2 , دستگاه تست کشش میلگرد تست کشش یونیورسال مدل ST – Series3 , دستگاه تست کشش میلگرد

 

مشخصات فنی:

تست کشش یونیورسال مدل ST – Series4

 

 

دستگاه تست کشش میلگرد یونیورسال مدل STA Series

 

 

تست کشش یونیورسال مدل STA Series

 

مشخصات فنی:

تست کشش یونیورسال مدل STA Series6

ظرفیت دستگاه:10,20,30 KN
تعداد ستون: 2
محفظه تست: تک محفظ( 2 محفظه سفارشی)

کاربرد :

– انجام آزمون بر روی نمونه های تخت و گرد مطابق با تمامی استاندرد های جهانی از قبیل: ASTM, DIN, ISO ,…
– انجام ازمون کشش و فشاری و خمش 3 و 4 نقطه
– قابلیت استفاده از اکستنسومتر در انواع مختلف جهت نمونه های متفاوت
– قابلیت استفاده از فیکسچرهای مختلف
– استفاده از لودسل دو جهته به منظور افزایش دقت و صحت آزمون عموما از برندهای معتبر اروپایی و اسیایی
– کنترلر PID به روش fussy controller به منظور انجام بهتر ازمون مطابق استانداردهای معتبر جهانی
– اتصال دستگاه به کامپیوتر از طریق پورتUSB و عدم استفاده از اینترفیس در کامپیوتر( کاربر می تواند در صورت نیاز با استفاده از رایانه قابل حمل دستگاه را راه اندازی و آزمون را انجام دهد).

مشخصات نرم افزار:

– استفاده از نرم افزار TEST Managerبه منظور کنترل دستگاه، انجام آزمون،جمع آوری اطلاعات ، محاسبات ،ذخیره و چاپ نتایج. رسم منحنی تنش – کرنش و محاسبه مدول و….
– -قابلیت تعریف سطح دسترسی برای کاربران مختلف( USER , Supervisor, Administrator) به منظور جلوگیری از تغییرات ناخواسته
– قابلیت انجام کالیبراسیون دوره ای و سالانه
– قابلیت بازسازی لودسل غیر خطی (در صورت تکرارپذیر)
– قابلیت بازخوانی نتایج و استانداردهای ذخیره شده و انجام ازمون مجدد
– قابلیت تعریف استاندارد جدید و محاسبات جدید.
– ذخیره نتایج بر اساس نام دلخواه کاربر
– -انتقال نتایج به فرمت اکسل(excell)
– -مشاهده همزمان 4 منحنی در یک صفحه
– رسم همزمان منحنی 5 نمونه( sample) در یک صفحه
– فرمتهای مختلف تعریف شده پیش فرض جهت چاپ نتایج به منظور سهولت کاربر
– مشاهده همزمان 4 منحنی در یک صفحه رسم همزمان منحنی 5 نمونه( sample) در یک صفحه
– فرمتهای مختلف تعریف شده پیش فرض جهت چاپ نتایج به منظور سهولت کاربر

 

تست کشش یونیورسال مدل STA Series3 تست کشش یونیورسال مدل STA Series2

 

دستگاه تست کشش میلگرد یونیورسال مدل STB Series

 

تست کشش یونیورسال مدل STB Series

 

ظرفیت دستگاه تست کشش میلگرد: 20,30,50 KN
تعداد ستون: 2
محفظه تست: 2محفظه(Double space)

کاربرد :

انجام آزمون بر روی نمونه های تخت و گرد مطابق با تمامی استاندرد های جهانی از قبیل: ASTM, DIN, ISO ,…
– انجام ازمون کشش و فشاری و خمش 3 و 4 نقطه
– قابلیت استفاده از اکستنسومتر در انواع مختلف جهت نمونه های متفاوت
– قابلیت استفاده از فیکسچرهای مختلف
– استفاده از لودسل دو جهته به منظور افزایش دقت و صحت آزمون عموما از برندهای معتبر اروپایی و اسیایی
– کنترلر PID به روش fussy controller به منظور انجام بهتر ازمون مطابق استانداردهای معتبر جهانی
– اتصال دستگاه به کامپیوتر از طریق پورتUSB و عدم استفاده از اینترفیس در کامپیوتر( کاربر می تواند در صورت نیاز با استفاده از رایانه قابل حمل دستگاه را راه اندازی و آزمون را انجام دهد.)

مشخصات نرم افزار:

– استفاده از نرم افزار TEST Managerبه منظور کنترل دستگاه، انجام آزمون،جمع آوری اطلاعات ، محاسبات ،ذخیره و چاپ نتایج. رسم منحنی تنش – کرنش و محاسبه مدول و….
-قابلیت تعریف سطح دسترسی برای کاربران مختلف( USER , Supervisor, Administrator) به منظور جلوگیری از تغییرات ناخواسته
– قابلیت انجام کالیبراسیون دوره ای و سالانه
– قابلیت بازسازی لودسل غیر خطی( در صورت تکرارپذیری)
– قابلیت بازخوانی نتایج و استانداردهای ذخیره شده و انجام ازمون مجدد
– قابلیت تعریف استاندارد جدید و محاسبات جدید.
– ذخیره نتایج بر اساس نام دلخواه کاربر
-انتقال نتایج به فرمت اکسل(excel) —-(سفارشی)
-مشاهده همزمان 4 منحنی در یک صفحه (با قابلیت تعریف توسط کاربر)
– رسم همزمان منحنی 5 نمونه( sample) در یک صفحه
– فرمتهای مختلف تعریف شده پیش فرض جهت چاپ نتایج به منظور سهولت کاربر( در صورت نیاز فابل تغییر و تعریف)

 

تست کشش یونیورسال مدل STB Series3 تست کشش یونیورسال مدل STB Series2

مشخصات فنی:

تست کشش یونیورسال مدل STB Series4

 

دستگاه تست کشش میلگرد یونیورسال مدل STC

 

تست کشش یونیورسال مدل STC
• ظرفیت دستگاه: ,1000 تست کشش یونیورسال مدل STC2KN 100KN,200KN,300KN,500KN,600KN
• تعداد ستون: 2 / 4
• محفظه تست: تک محفظه(single space) دو محفظه(double space) سفارشی
• محرک: از نوع سرو موتور الکتریکی به همراه درایورمتصل به بال اسکرو

 کاربرد :

انجام آزمون کشش و فشاری و خمش 3 و 4 نقطه بر روی نمونه های تخت و گرد مطابق با تمامی استاندرد های جهانی از قبیل: ASTM, DIN, ISO ,…

ویژگی ها:

تست کشش یونیورسال مدل STC3
– قابلیت استفاده از اکستنسومتر در انواع مختلف جهت نمونه های متفاوت
– قابلیت استفاده از فیکسچرهای مختلف
– استفاده از لودسل دو جهته به منظور افزایش دقت و صحت آزمون عموما از برندهای معتبر اروپایی و اسیایی
– کنترلر PID به روش fussy controller به منظور انجام بهتر آزمون مطابق استانداردهای معتبر جهانی
– اتصال دستگاه به کامپیوتر از طریق پورتUSB و عدم استفاده از اینترفیس در کامپیوتر( کاربر می تواند در صورت نیاز با استفاده از رایانه قابل حمل دستگاه را راه اندازی و آزمون را انجام دهد.)

مشخصات نرم افزاردستگاه تست کشش میلگرد:

– استفاده از نرم افزار Power Manager به منظور کنترل دستگاه، انجام آزمون،جمع آوری اطلاعات ، محاسبات ، ذخیره و چاپ نتایج ، رسم منحنی تنش – کرنش و محاسبه مدول و….
– -قابلیت تعریف سطح دسترسی برای کاربران مختلف(USER, Supervisor , Administrator) به منظور جلوگیری از تغییرات ناخواسته
– قابلیت انجام کالیبراسیون دوره ای و سالانه
– قابلیت بازسازی لودسل غیر خطی( در صورت تکرار پذیری)
– قابلیت بازخوانی نتایج و استانداردهای ذخیره شده و انجام ازمون مجدد
– قابلیت تعریف استاندارد جدید و محاسبات جدید.
– ذخیره نتایج بر اساس نام دلخواه کاربر
– -انتقال نتایج به فرمت اکسل(excel) —-(سفارشی)
– -مشاهده همزمان 4 منحنی در یک صفحه (با قابلیت تعریف توسط کاربر)
– رسم همزمان منحنی 5 نمونه( sample) در یک صفحه
– فرمتهای مختلف تعریف شده پیش فرض جهت چاپ نتایج به منظور سهولت کاربر( در صورت نیاز قابل تغییر و تعریف)
– ….

 

تست کشش یونیورسال مدل STC5 تست کشش یونیورسال مدل STC4

 

مشخصات فنی:

تست کشش یونیورسال مدل STC56

 

لیست قطعات استاندارد در زمان تحویل دستگاه تست کشش میلگرد (standard delivery items)تست کشش یونیورسال مدل STC7

 • سروموتور مارک LSبه همراه درایور (در صورت نیاز مشتری موتور آلمانی)
 • فک کشش از نوع مکانیکال (خود نگهدار)- در دستگاه های با ظرفیت بالاتر از 300KN فک هیدرولیک
 • فک فشاری به قطر 100 mm
 • فک خمش سه نقطه ای
 • نرم افزارPower Manager
 • کامپیوتر و پرینتر
 • لودسل متناسب ظرفیت دستگاه از مارک SEWHA

 

لیست لوازم اختیاری دستگاه تست کشش میلگرد (optional items)

 • انواع لودسل با ظرفیتهای کمتر
 • فک هیدرولیک به همراه پاور پک
 • انواع فک و فیکسچر
 • اکستنسومتر از نوع clip-on با ظرفیتهای متفاوت
 • اکستنسومتر با کورس زیاد long travel extensometer

تست کشش یونیورسال مدل STC9 تست کشش یونیورسال مدل STC6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه تست کشش میلگرد یونیورسال مدل STD

 

تست کشش یونیورسال مدل STD , دستگاه تست کشش میلگرد , تست کشش میلگرد

تست کشش یونیورسال مدل STD 3 تست کشش یونیورسال مدل STD 2

 

 

• ظرفیت دستگاه: ,1000 KN 600KN
• تعداد ستون: 6
• محفظه تست: تک محفظه(single space)
• محرک: سروهیدرولیک

 

کاربرد :

انجام آزمون کشش و فشاری بر روی نمونه های تخت و گرد مطابق با تمامی استاندرد های جهانی از قبیل: ASTM, DIN, ISO ,…

ویژگی ها:

– قابلیت استفاده از اکستنسومتر در انواع مختلف جهت نمونه های متفاوت
– استفاده از لودسل به منظور افزایش دقت و صحت آزمون عموما از برندهای معتبر اروپایی و اسیایی
– کنترلر PID به روش fussy controller به منظور انجام بهتر آزمون مطابق استانداردهای معتبر جهانی
– اتصال دستگاه به کامپیوتر از طریق پورتUSB و عدم استفاده از اینترفیس در کامپیوتر( کاربر می تواند در صورت نیاز با استفاده از رایانه قابل حمل دستگاه را راه اندازی و آزمون را انجام دهد.)

مشخصات نرم افزار دستگاه تست کشش میلگرد:

– استفاده از نرم افزار Power Manager به منظور کنترل دستگاه، انجام آزمون،جمع آوری اطلاعات ، محاسبات ، ذخیره و چاپ نتایج ، رسم منحنی تنش – کرنش و محاسبه مدول و….
– -قابلیت تعریف سطح دسترسی برای کاربران مختلف(USER, Supervisor , Administrator) به منظور جلوگیری از تغییرات ناخواسته
– قابلیت انجام کالیبراسیون دوره ای و سالانه
– قابلیت بازسازی لودسل غیر خطی( در صورت تکرار پذیری)
– قابلیت بازخوانی نتایج و استانداردهای ذخیره شده و انجام ازمون مجدد
– قابلیت تعریف استاندارد جدید و محاسبات جدید.
– ذخیره نتایج بر اساس نام دلخواه کاربر
– -انتقال نتایج به فرمت اکسل(excel) —-(سفارشی)
– -مشاهده همزمان 4 منحنی در یک صفحه (با قابلیت تعریف توسط کاربر)
– رسم همزمان منحنی 5 نمونه( sample) در یک صفحه
– فرمتهای مختلف تعریف شده پیش فرض جهت چاپ نتایج به منظور سهولت کاربر( در صورت نیاز قابل تغییر و تعریف)
– ….

تست کشش یونیورسال مدل STD 5

 

 مشخصات فنی:

 

تست کشش یونیورسال مدل STD 62

 

لیست قطعات استاندارد در زمان تحویل دستگاه تست کشش میلگرد (standard delivery items)

 • فک کشش از نوع هیدرولیک (خود نگهدار)
 • پاورپک
 • فک فشاری به قطر150mm
 • نرم افزارPower Manager
 • کامپیوتر و پرینتر
 • لودسل متناسب ظرفیت دستگاه از مارک SEWHA

 

 لیست لوازم اختیاری (optional items)

 • اکستنسومتر از نوع clip-on با ظرفیتهای متفاوت

*** برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید ***

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دستگاه تست کشش میلگرد | آزمایش کشش میلگرد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.